Certificat performanța energetica

București 0766894301

Logo
 

Obține acum!

 

CERTIFICATUL ENERGETIC

pentru vânzare, cumpărare, închiriere, recepția lucrărilor și programul “Prima Casa”:

 
  1. știi exact performanța energetică a clădirii;
  2. știi exact câtă energie se consumă anual;
  3. știi exact ce trebuie să faci să reduci costurile cu energia, prin îmbunătățirea performantei energetice a clădirii;
  4. poți obține soluția optimă de intervenție energetică pe baza indicatorului cost/beneficiu.

De ce avem nevoie de Certificatul Energetic?

Certificatul Energetic va duce la determinarea mai corectă a preţului locuinţei în sensul că, preţul caselor cu o notă energetică mai mare va creşte întrucât sunt mai uşor de întreţinut, în detrimentul celor cu o eficienţă energetică redusă. Astfel la cumpărare sau închiriere clientul va afla câtă energie se consumă anual pe metrul pătrat de spaţiu util şi decide astfel dacă va alege o clădire de clasa A, eficientă energetic, sau o clădire de clasa E cu o eficienţă redusă.

Directiva 2010/31/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 mai 2010 privind performanța energetică a clădirilor solicită statelor membre, printre altele, să stabilească un sistem de certificare energetică a clădirilor.
Astfel, legislația în vigoare prevede că, începând de la 1 ianuarie 2011, proprietarii de locuințe unifamiliale și apartamente din blocurile de locuințe trebuie să pună la dispoziția potențialilor cumpărători sau chiriași certificatul energetic.

Pentru clădirile care se construiesc, certificatul energetic se elaborează prin grija investitorului/proprietarului și se cuprinde în documentația pentru recepția la terminarea lucrărilor, păstrându-se în cartea tehnică a construcției.
Certificatul Energetic încadrează clădirea în clase de performanţă energetică şi acordă totodată locuinţei o notă energetică care oferă proprietarului şi potenţialului cumpărător, chiriaş, informaţii privind consumul real de energie, deci la cât se ridică cheltuielile lunare de întreţinere şi câţi bani va avea de cheltuit pentru a aduce casa la parametri optimi.

Certificatul energetic va fi însoțit și de recomandări de reducere a costurilor, prin îmbunătățirea performantei energetice a clădirii.